MTS Logo
TH | EN
MTS จัดอบรมเรื่องการขับขี่ฟอร์คลิฟท์อย่างปลอดภัย
ณ MTS สาขา กม.7 บางนา-ตราด เมื่อวันที่ 6-7 พฤษภาคม 2558 เวลา 9:00 - 16:00 น. ที่ผ่านมา

พิธีรดน้ำดำหัวผู้บริหารบริษัท MTS
บริษัท MTS ได้จัดให้มีกิจกรรม “พิธีรดน้ำดำหัวผู้บริหาร” เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ไทย ประจำปี 2558

SEM Sale Training Presented By Caterpillar & MTS Machinery
เมื่อวันที่ 19-20 มีนาคม 2558 ที่ผ่านมา ทางบริษัท MTS Machinery ร่วมกับ Caterpillar (Qingzhou) ได้ร่วมกันจัดงานอบรม SEM Sale Training ขึ้นที่ MTS สาขา กม.7 บางนา-ตราด

บริษัท เอ็มทีเอส แมชีนเนอรี่ จำกัด ร่วมกับ บริษัท ที.ที แทรกเตอร์ หนองฉางได้เซ็นสัญญาเป็นตัวแทนจำหน่ายรถตักล้อยาง SEM
ในวันที่ 9 มีนาคม 2558 โดยได้เซ็นสัญญาร่วมกันที่สำนักงาน ที.ที แทรกเตอร์ หนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี

งานทำบุญบริษัทประจำปี 2558
บริษัท เอ็มทีเอส แมชีนเนอรี่ จำกัด ได้จัดงานทำบุญบริษัทขึ้นในวันจันทร์ที่ 23 กุมพาพันธ์ 2558 ณ สำนักงานใหญ่ อ่อนนุช เพื่อเป็นการทำบุญครบรอบ 25 ปี ของบริษัท และได้ทำการเปลี่ยนชื่อบริษัทจากเอ็มทีเอส เอนจิเนียริ่ง แอนด์ เร้นทัล จำกัดมาเป็น เอ็มทีเอส แมชีนเนอรี่ จำกัด

โครงการพัฒนาสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกรในการดำเนินธุรกิจ จ.อุทัยธานี
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 บริษัท เอ็มทีเอส แมชีนเนอรี่ จำกัด ได้ร่วมกับ ทีที แทร็คเตอร์ ตัวแทนจำหน่ายของบริษัท เข้าร่วมเปิดโครงการพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในการดำเนินธุรกิจ จ.อุทัยธานี

MTS จัดสัมมนาเรื่องความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง
ณ MTS สาขา กม.7 บางนา-ตราด เมื่อวันศุกร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 8:30 - 17:00 น. ที่ผ่านมา

ประกาศเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท
จากเดิม เอ็มทีเอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เร้นทัล มาเป็น เอ็มทีเอส แมชีนเนอรี่ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 เป็นต้นไป

MTS ร่วมจัดบูธแสดงเครื่องจักรหนักในงานประชุมใหญ่ของสมาคมโรงสีข้าวจังหวัดนครปฐม
วันเสาร์ที่ 10 มกราคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

MTS ร่วมจัดบูธแสดงเครื่องจักรในงานประชุมสมาคมชาวไร่อ้อยที่จังหวัดเพชรบูรณ์
วันอาทิตย์ที่ 16 พฤศจิกายน 2557 เวลา 8.30 - 17.30 น. ณ สมาคมชาวไร่อ้อย จ.เพชรบูรณ์

<< < 1   2   3   4   5   6   7   8   > >>