MTS Logo
TH | EN
SEM Event สัมมนา "แลกเปลี่ยนประสบการณ์ การให้บริการและงานขายรถตักล้อยาง SEM" ประจำปี 2559
MTS ร่วมกับ บริษัท เจียงมอร์เตอร์ส คาร์ จำกัด จังหวัดอุดรธานี (ตัวแทนจำหน่าย รถตักล้อยาง SEM ) ได้ร่วมจัดงานสัมมนา "แลกเปลี่ยนประสบการณ์ การให้บริการและงานขายรถตักล้อยาง SEM" ประจำปี 2559
 
 
 
 

       เมื่อวันที่ 17 - 18 สิงหาคมที่ผ่านมา MTS ร่วมกับ บริษัท เจียงมอร์เตอร์ส คาร์ จำกัด จังหวัดอุดรธานี (ตัวแทนจำหน่าย รถตักล้อยาง SEM )

ได้ร่วมจัดงานสัมมนา "แลกเปลี่ยนประสบการณ์ การให้บริการและงานขายรถตักล้อยาง SEM" ประจำปี 2559  
เพื่อยกระดับมาตรฐานการให้บริการในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านการให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์, การให้บริการหลังการขาย  ร่วมถึงดูแลและสร้างการตระหนักถึงความปลอดภัยในการทำงานให้กับผู้ใช้เครื่องจักรอยู่เสมอ และขอขอบคุณ บริษัท เจียงมอร์เตอร์ส คาร์ จำกัด จังหวัดอุดรธานี ที่ได้ตอบรับอย่างดีเสมอมา ถือเป็นอีกก้าวสำคัญ
 
เพื่อสร้างมาตรฐานที่ดีในการให้บริการสามารถได้รับประโยชน์จากการใช้งานเครื่องจักรได้สูงสุด