MTS Logo
TH | EN
UPDATE CAT-Used!!! 23/5/60 เตรียมจัดส่งรถขุด CAT 312CL หจก.วนิชชัยก่อสร้าง
ขอขอบคุณลูกค้า หจก.วนิชชัยก่อสร้าง (1979) ที่ไว้วางใจเลือกใช้ CAT 312CL จาก MTS สาขารังสิตทั้งนี้ทางบริษัทหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับโอกาสบริการลูกค้าอีกครั้งในอนาคต สนใจเช่าหรือซื้อเครื่องจักรม Caterpillar มือสองสามารถติดต่อได้ที่ บริการเช่า : 02-050-0198 ฝ่ายขายคุณรุจิมาศ 084-874-2938 บริการขาย: 02-050-0199 ฝ่ายขายคุณอำนาจ 084-874-2943