MTS Logo
TH | EN
ส่งมอบรถตักล้อยาง SEM รุ่น 636D
ขอขอบคุณ บริษัท ลีพัฒนาอาหารสัตว์ จังหวัดสระบุรี ที่ไว้วางใจในคุณภาพและงานบริการ SEM A Caterpillar Brand

เมื่อวัน 29 มีนาคม 2562 ที่ผ่าน ทีมงาน บริษัท เอ็มทีเอส แมชชีนเนอรี่ จำกัด ได้ส่งมอบรถตักล้อยาง SEM รุ่น 636D ให้แก่ บริษัท ลีพัฒนาอาหารสัตว์ ที่จังหวัดสระบุรี
ทั้งนี่ทีมงานได้ให้อบรมความรู้ 
พร้อมมอบใบประกาศณีย์บัตรผ่านการฝึกอบรมการดูและการใช้งานรถตักล้อยาง แก่ผู้เข้าอบรมในงานครั้งนี้ด้วย