MTS Logo
TH | EN
MTS พาลูกค้าสัมผัสหนาวที่ เซียงไฮ้ - ชิงโจว 2013
บริษัท เอ็มทีเอส ฯ ตอบแทนความไว้ใจจากลูกค้า สำหรับปีนี้พาลูกค้าสัมผัสอากาศหนาว ณ เซี่ยงไฮ และ ชิงโจว ในวันที่ 11 - 15 พ.ย. 2556

แจ้งเปลี่ยนแปลงวันงานประมูล MTS AUCTION#15
บริษัท เอ็มทีเอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เรนทัล จำกัด ขอแจ้งเปลี่ยนแปลง งานประมูล MTS AUCTION ครั้งที่ 15

ประวัติวันแม่แห่งชาติ
วันแม่ เป็นวันที่สำคัญในหลายประเทศทั่วโลกจัดขึ้นเพื่อให้เกียรติแม่และความเป็นแม่ ในประเทศไทยวันแม่แห่งชาติ ตรงกับวันที่ 12 สิงหาคม ของทุกปี

เหตุผลในการเลือกใช้บริการเช่าเครื่องจักรจาก MTS
" ดังนั้นราคาค่าเช่าจึงมิใช่คำตอบสุดท้ายที่ใช้ในการตัดสินใจเลือกใช้บริการ หากถ้าได้พิจารณาถึงข้อมูลข้างต้นตัดสินใจรับบริการเช่าเครื่องจักรจากเรา ดังนั้น บริษัท เอ็มทีเอส ฯ จึงเป็นทุกคำตอบในเรื่องงานเช่าเครื่องจักรก่อสร้าง "

ตารางการเลือกใช้และลงทุนในเครื่องจักรก่อสร้างอย่างเหมาะสม
บริษัทเอ็มทีเอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เร้นทัล จำกัด มีบริการทั้งเช่า และขายเครื่องจักรก่อสร้างครบวงจร เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าให้สามารถเลือกเครื่องจักรใช้งานได้ตรงตามความต้องการ และพร้อมกับให้บริการให้คำปรึกษาในการเลือกใช้เครื่องจักรด้วยผู้เชี่ยวชาญ

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเครึ่องจักรกลในงานก่อสร้าง
การก่อสร้างปัจจุบันนี้ ได้นำเอาเครื่องทุ่นแรงหรือเครื่องจักรกลต่างๆ เข้ามาใช้ดำเนินการเป็นจำนวนมากนับวันยิ่งจะมีบทบาทเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทั้งนี้เพราะต้องการผลงานทีได้มาตรฐานตรงตามข้อกำหนดในรายการก่อสร้าง (Specifications) ประการหนึ่ง อีกประการหนึ่งทำเพื่อลดค่าใช้จ่าย โดยมุ่งหวังให้งานเสร็จทันตามกำหนดเวลาด้วย ถึงแม้ว่าแรงงาน (Labour) ประเทศเราจะหาได้ง่าย ค่าแรงงานถูก เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศที่พัฒนาแล้วทั้งหลาย แต่เหตุผลสำคัญที่นำเอาเครื่องจักรกลเข้ามาใช้ดำเนินการก่อสร้างนั้นเพราะ

รถตักล้อยางคืออะไร
รถตักล้อยางเป็น ประเภทของเครื่องจักรหนักที่ใช้ในการก่อสร้าง รวมทั้งงานอื่น ๆ อีกมากมายที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง

วิธีการเลือกเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
การเลือกเครื่องกำเนิดไฟฟ้าให้ถูกต้องและเหมาะสม

โปรโมชั่นสุดพิเศษ รถขุดมือสอง CAT คุณภาพดี
รถขุดหลายรุ่น อาทิเช่น 320C, 321 CLCR, 320BL, 318CL และรุ่นยอดนิยม 320D

<< < 1   2   3   4   5   6   7   8   >>