MTS Logo
TH | EN
SEM Event "อบรมเทคนิคการใช้งานและการบำรุงรักษารถตักล้อยาง SEM อย่างถูกวิธี"
MTS Machinery ผู้นำการให้บริการเครื่องจักรกลหนัก ได้มีกิจกรรม"อบรมเทคนิคการใช้งานและการบำรุงรักษารถตักล้อยาง SEM อย่างถูกวิธี" ให้กับ บริษัท รับเบอร์แลนด์โปรดักส์ จำกัด สาขาบึงกาฬ นำทีมผู้เชี่ยวชาญทางเทคนิครถตักล้อยาง SEM โดยคุณเกรียงศักดิ์ หวงรัตนากร (Maintenance Section Manager) รับหน้าที่เป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้ โดย เนื้อหาหลักสูตรที่จะช่วยให้เข้าใจการทำงานของเครื่องจักรและสร้างวินัยที่ดีในการใช้งานรถตักล้อยาง SEM อย่างปลอดภัย โดยได้รับเสียงตอบรับที่ดีจากผู้เข้ารวมฝึกอบรมอย่างมาก เราจะเคียงข้างผู้ใช้เครื่องจักรกลและก้าวไปด้วยกัน