MTS Logo
TH | EN
MTS Training course อบรมความปลอดภัยสำหรับผู้ขับเครื่องจักรกลหนัก (รถตักล้อยาง)
เมื่อวันที่ 18,22 พฤษภาคม ที่ผ่านมาได้มีการจัดอบรมความปลอดภัยในหัวข้อ "หลักสูตรการขับอย่างปลอดภัย, การบำรุงรักษารถตักล้อยาง SEM616B CAT930G" ซึ่งได้รับความสนใจและความร่วมมือเป็นจำนวนมาก โดย บริษัท คาร์ดิแนล เฮลท์ 222 - ประเทศไทย จํากัด ได้เข้าอบรมในครั้งนี้กว่า 30 ท่าน
         ความปลอดภัยถือเป็นสิ่งแรกที่ผู้ใช้เครื่องจักรกลไม่ว่าจะจะอุตสาหกรรมไหนก็ตามนั้นต้องให้ความสำคัญเป็นอันดับแรก "Safery First" นั้นเอง ซึ่งถือเป็นหลักปฏิบัติอันเป็นหัวใจสำคัญของการปฏิบัติงานของ MTS Machinery เพื่อตอกย้ำความเป็นผู้นำในการให้บริการเครื่องจักรกลหนัก (เครื่องจักรก่อสร้าง) กว่า 27 ปี จึงได้มีการจัดตั้งโรงเรียนความปลอดภัยสำหรับเครื่องจักรกลหนัก อาทิ รถตักล้อยาง, รถขุดไฮดรอลิค,
รถบดและรถเกรด
         โดยวิทยากรมากประสบการณ์ "คุณเกรียงศักดิ์ หวงรัตนากร" เป็นผู้ให้ความรู้ในหัวข้อหลักสูตรการขับอย่างปลอดภัย, การบำรุงรักษารถตักล้อยาง SEM616B CAT930G"โดย บริษัท คาร์ดิแนล เฮลท์ 222 - ประเทศไทย จํากัด ได้เข้าอบรมในครั้งนี้กว่า 30 ท่าน
ด้วยอุปกรณ์ที่ทันสมัยและพื้นที่ในการสาธิตการใช้งานจริง ณ MTS Training Center สาขาเทพรัตน กม.7 และสาขารังสิต เพื่อส่งต่อความรู้และหลักการใช้เครื่องจักรกลหนักที่ถูกวิธีเพื่อความปลอดภัยและการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
สำหรับผู้สนใจหรือองค์กรเรายินดีให้บริการการอบรมเครื่องจักรกลหลากหลายหลักสูตรสามารถ
ติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-332-0061-9  Email : info@mts.co.th LINE : MTS Machinery Facebook : MTS Machinery