MTS Logo
TH | EN
ส่งมอบ รถตักล้อยาง SEM 639B
ขอพระขอบคุณลูกค้า ธนธารคอนกรีต ที่เลือกไว้วางใจรถตักล้อยาง SEM จาก MTS ครับ


 
ส่งมอบเป็นที่เรียบร้อย ! กับรถตักล้อยาง SEM 639B รถตักคุณภาพขนาด 3 คิว 

ขอพระขอบคุณลูกค้า  ธนธารคอนกรีต ที่เลือกไว้วางใจรถตักล้อยาง SEM จาก MTS ครับ